شهستان
شهستان:
توضیحات مکان:

با ارایه انواع نوشیدنی های سرد و گرم و فضایی دل انگیز لحظات شادی را تجربه کنید
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

با ارایه انواع نوشیدنی های سرد و گرم و فضایی دل انگیز لحظات شادی را تجربه کنید


آدرس:

جاده ساحلی تیس جنب کلوپ دریایی مکران


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر