قایق سواری
قایق سواری:
توضیحات مکان:

با مسافرت به چابهار قایق سواری و سفر در دریای عمان را از دست ندهید.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

با مسافرت به چابهار قایق سواری و سفر در دریای عمان را از دست ندهید.


آدرس:

جاده ساحلی تیس کلوپ دریایی مکران


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر