قصر
قصر:
توضیحات مکان:

طعم لذیذ انواع شیرینی های خامه ای و خشک را در شیرینی سرای قصر تجربه کنید
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

طعم لذیذ انواع شیرینی های خامه ای و خشک را در شیرینی سرای قصر تجربه کنید


آدرس:

بلوار بلوچستان – تقاطع توحید


ساعت کاری:
نکات مثبت:

شیرین یاش حرف نداره


بی نظیره[سعید]


نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر