شتر سواری
شتر سواری:
توضیحات مکان:

از ورزش مفرح شترسواری در کنار موج فشان دریای عمان لذت ببرید.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

از ورزش مفرح شترسواری در کنار موج فشان دریای عمان لذت ببرید.


آدرس:

دریا بزرگ جنب رستوران دریا کنار و کافه بولان بلوچ


ساعت کاری:
نکات مثبت:

شتر سواری حال میده[سعید]


نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر