غارهای سه گانه و معابد بان مسیتی
غارهای سه گانه و معابد بان مسیتی:
توضیحات مکان:

به مجموع این 3 غار(دو غار طبیعی و یک غار مصنوعی)، بان مسیتی گفته میشود که این نامگذاری بیشتر به خاطر غار میانی میباشد؛ چرا که در زبان بلوچی بان به مرد صالح، خداپرست و تارک دنیا گفته میشود و مسیتی معبد و پرستشگاه خوانده میشود و این معبد در غار میانی بنا گردیده است. غار میانی: در درون این غار، یک مقبره کوچک از گچ در عمق یک متری از سطح غار قرار دارد. این مقبره کوچک شکل مکعب و صندوقچه ای داشته و گنبدی به ارتفاع 40 سانتی متر بر روی آن ساخته شده است. در ورودی مقبره رو به دره تیس و به موازات دهانه ورودی غار واقع است. غار سمت راست: چند قدم که از غار میانی به سمت راست برویم، غار دیگری را میبینیم که از سکویی از گچ و سنگ ساخته شده است. دهانه ورودی این غار 80 سانتی متر بوده و سقف آن کوتاه است. در اطراف این غار نیز آثاری از کنده کاری به چشم میخورد. انتهای این غار مسدود میباشد. احتمال میرود این غار از طریق روزنه هایی به غار سمت چپ ارتباط داشته باشد و یا اینکه از طریق چاه های زیز زمینی مکانی برای دفن مردگان بوده است. غار سمت چپ: 50 متر که از غار میانی به سمت چپ میرویم، غار دیگری واقع است که طول دهانه قوسی آن 20 متر است. با پیمودن چند پله میتوان وارد غار شد. در سمت راست این غار حفره ای وجود دارد که گفته میشود به جایی در دل کوه و در عمق آن متصل است.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

به مجموع این 3 غار(دو غار طبیعی و یک غار مصنوعی)، بان مسیتی گفته میشود که این نامگذاری بیشتر به خاطر غار میانی میباشد؛ چرا که در زبان بلوچی بان به مرد صالح، خداپرست و تارک دنیا گفته میشود و مسیتی معبد و پرستشگاه خوانده میشود و این معبد در غار میانی بنا گردیده است. غار میانی: در درون این غار، یک مقبره کوچک از گچ در عمق یک متری از سطح غار قرار دارد. این مقبره کوچک شکل مکعب و صندوقچه ای داشته و گنبدی به ارتفاع 40 سانتی متر بر روی آن ساخته شده است. در ورودی مقبره رو به دره تیس و به موازات دهانه ورودی غار واقع است. غار سمت راست: چند قدم که از غار میانی به سمت راست برویم، غار دیگری را میبینیم که از سکویی از گچ و سنگ ساخته شده است. دهانه ورودی این غار 80 سانتی متر بوده و سقف آن کوتاه است. در اطراف این غار نیز آثاری از کنده کاری به چشم میخورد. انتهای این غار مسدود میباشد. احتمال میرود این غار از طریق روزنه هایی به غار سمت چپ ارتباط داشته باشد و یا اینکه از طریق چاه های زیز زمینی مکانی برای دفن مردگان بوده است. غار سمت چپ: 50 متر که از غار میانی به سمت چپ میرویم، غار دیگری واقع است که طول دهانه قوسی آن 20 متر است. با پیمودن چند پله میتوان وارد غار شد. در سمت راست این غار حفره ای وجود دارد که گفته میشود به جایی در دل کوه و در عمق آن متصل است.


آدرس:

حدود 8 کیلومتری شمال غرب بندر چابهار،در روستای تیس، در قسمت شمال شرقی روستا و در ارتفاع 25 متری سطح زمین و در دامنه کوه شهبازبند(شبازبن یا شبازبند)


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر