دریا کنار
دریا کنار:
توضیحات مکان:

ارایه نوشیدنی های سرد و گرم و...
وب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

ارایه نوشیدنی های سرد و گرم و...


آدرس:

دریا بزرگ


ساعت کاری:
نکات مثبت:

غذاهاش حرف نداره


عالیههههههههههههههههههههههههههه


لایکککککککککککککککککککککککک[ساناز]


نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر