آرایشگاه آی من
آرایشگاه آی من:
توضیحات مکان:

اصلاح سر و صورت با بهترین مدل های روز پاک سازی پوست و گریم حرفه ای - با حرفه ای ها راحت تریم
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

اصلاح سر و صورت با بهترین مدل های روز پاک سازی پوست و گریم حرفه ای - با حرفه ای ها راحت تریم


آدرس:

منطقه آزاد چابهار - مجتمع پردیس - پشت ساندویچی محسن - غرفه 4 - تلفن: 09385258003


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر