رستوران کریم خان
رستوران کریم خان:
توضیحات مکان:

غذایی خوشمزه و لذیذ را در رستوران کریم خان تجربه کنید. تلفن: 35322811 – 054
وب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

غذایی خوشمزه و لذیذ را در رستوران کریم خان تجربه کنید. تلفن: 35322811 – 054


آدرس:

بلوار شهید ریگی – میدان شیلات


ساعت کاری:
نکات مثبت:

خوبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عالیههههههههههههههههههههههه


نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر