داروخانه دکتر محقق
داروخانه دکتر محقق:
توضیحات مکان:

این داروخانه واقع در ساختمان پزشکان ماهکان که در بلوار توحید قرار دارد.
وب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

درون ساختمان پزشکان


توضیحات مکان:

این داروخانه واقع در ساختمان پزشکان ماهکان که در بلوار توحید قرار دارد.


آدرس:

چابهار - بلوار توحید -نرسیده به میدان شیلات - ساختمان پزشکان ماهکان 05435323536


ساعت کاری:

22 - 9


نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر