بندر تنگ کنارک
بندر تنگ کنارک:
توضیحات مکان:

تنوع جذابیت های بندر تنگ کنارک بالاست به خصوص زمانی که به تماشای تپه گل فشان بلند آن می روید که معمولا فعال است و گاهی فعالیت آن بسیار شدید و با پرتاب گل به ارتفاع چندین متر همراه است . همچین ساحل فوق العاده زیبایی دارد که شامل تپه های بسیار رملی هست که به دریا ختم می شود.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

جذاب ، دیدنی و فوق العاده زیبا


توضیحات مکان:

تنوع جذابیت های بندر تنگ کنارک بالاست به خصوص زمانی که به تماشای تپه گل فشان بلند آن می روید که معمولا فعال است و گاهی فعالیت آن بسیار شدید و با پرتاب گل به ارتفاع چندین متر همراه است . همچین ساحل فوق العاده زیبایی دارد که شامل تپه های بسیار رملی هست که به دریا ختم می شود.


آدرس:

کنارک


ساعت کاری:

-


نکات مثبت:

ساحل زیبا - تپه های رملی منتهی به ساحل - گل فشان فعالنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر