روستای رمین - موج سواری
روستای رمین - موج سواری:
توضیحات مکان:

اگر موج سواری دوست دارید و از تماشای سواحل ارتفاع لذت می برید. به این روستا سر بزنید. این روستا و ساحل آن بسیاری از جذابیت ها را بصورت یکجا دارد. این روستا در هفت کیلومتری چابهار قرار دارد. از جذابیت های آن به روستای بریس ، انجیر معابد ، تپه های رملی نزدیک ساحل ، سایت موج سواری مکران - اسکله صیادی و سواحل ارتفاع نام برد
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

موج سواری - ساحل ارتفاع - اسکله صیادی - تپه های رملی - دریای مواج - خرچنگ های مختلف


توضیحات مکان:

اگر موج سواری دوست دارید و از تماشای سواحل ارتفاع لذت می برید. به این روستا سر بزنید. این روستا و ساحل آن بسیاری از جذابیت ها را بصورت یکجا دارد. این روستا در هفت کیلومتری چابهار قرار دارد. از جذابیت های آن به روستای بریس ، انجیر معابد ، تپه های رملی نزدیک ساحل ، سایت موج سواری مکران - اسکله صیادی و سواحل ارتفاع نام برد


آدرس:

هفت كیلومتری بندر چابهار از نزدیكترین روستاهای صیادی به این شهر است


ساعت کاری:

همیشگی


نکات مثبت:

موج سواری - ساحل صخره ای - اسلکه صیادی - قایق - انجیر معابدنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر