دفتر خدمات مسافرت هوایی بادپا
دفتر خدمات مسافرت هوایی بادپا:
توضیحات مکان:

فروش بلیط کلیه خطوط هوایی داخلی و بین المللی - تهیه ویزای کلیه کشورها
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

رزرو هتل کلیه کشورها


توضیحات مکان:

فروش بلیط کلیه خطوط هوایی داخلی و بین المللی - تهیه ویزای کلیه کشورها


آدرس:

چابهار - بلوار توحید - تقاطع جمهوری شمالی - کد پستی : 9971854439 تلفن : 05435339031 و 05435339032 فکس : 05435339033 ایمیل: badpatravel@gmail.com


ساعت کاری:

شنبه تا پنجشنبه : 7:30 تا 21:30 و در روزهای تعطیل 8:00 الی 13:00


نکات مثبت:

تهیه ویزای کلیه کشورها -نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر