دفتر فروش بلیط اتوبوس همسفر شفیق
دفتر فروش بلیط اتوبوس همسفر شفیق:
توضیحات مکان:

همسفر شفیق نماینده رسمی شرکت همسفر در بندر چابهار می باشد. دفتر این شرکت داخل شهر می باشد که امر خرید بلیط اتوبوس برای مسافران را با حذف مراجعه به ترمینال تسهیل می نماید
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

داخل شهر با دسترسی سریع


توضیحات مکان:

همسفر شفیق نماینده رسمی شرکت همسفر در بندر چابهار می باشد. دفتر این شرکت داخل شهر می باشد که امر خرید بلیط اتوبوس برای مسافران را با حذف مراجعه به ترمینال تسهیل می نماید


آدرس:

چابهار - بلوار امام - جنب بانك صادرات تلفن: (054)35334882


ساعت کاری:

14-8 و 16-20


نکات مثبت:

دسترسی سریعنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر