تیپاکس
تیپاکس:
توضیحات مکان:

حضور سریع مامورین مجرب شرکت درمحل کاریازندگی شما-دریافت محمولات شماازهرنوع نوع وبه هرمیزان-عقدقراردادرسیدمشتری باتعیین نحوه اخذبهابه صورت نقدی یاپسکرایه-تحویل به موقع محمولات به گیرنده دراکثرنقاط.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

سرعت-دقت-امانتداری-


توضیحات مکان:

حضور سریع مامورین مجرب شرکت درمحل کاریازندگی شما-دریافت محمولات شماازهرنوع نوع وبه هرمیزان-عقدقراردادرسیدمشتری باتعیین نحوه اخذبهابه صورت نقدی یاپسکرایه-تحویل به موقع محمولات به گیرنده دراکثرنقاط.


آدرس:

خیابان حافظ-بین کشاورز وکارگرجنوبی-نبش کوچه خرم دین-جنب بنگاه املاک مرکزی.


ساعت کاری:

8الی17


نکات مثبت:

حمل بارسریع اکسپرسبصورت درب به درب باقیمت مناسب ومطمئن وحداقل زمان ممکن.نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر