رستوران بــلـــوچ
رستوران بــلـــوچ:
توضیحات مکان:

چلو ماهی شیر سرخ شده : 16000 چلو ماهی شوریده: 15000 چلو میگو سرخ شده: 22000 چلو میگوی بندری: 22000 زرشک پلو با مرغ: 10000 چلو گوشت گوسفندی: 22000 چلو کباب ماهی شیر 17000 چلو میگو کبابی : 22000 چلو جوجه کباب: 11.500 چلو کباب کوبیده: 10.500 چلو برگ مخصوص: 15000 چلو کباب سلطانی : 17000 چلو کباب بختیاری: 14000 چلو خورشت قیمه: 9000 چلو خورشت قورمه سبزی: 9000 چلو مرغ خورشتی: 9500 غذاهای محلی: چلو سبزی دال: 9000 بریانی گوشت: 20000 بریانی مرغ: 12000 بریانی ماهی: 17000 بریانی میگو: 22000 چلو کرایی گوشت: 22000 چلو کرایی مرغ: 13000 چلو کرایی ماهی: 18000 چلو کرایی میگو: 22000 چلو چیکن چهلی: 12000 چلو ماهی چیلی: 17000 چلو کباب چیکن بوتی: 12000
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

مواد اولیه و تازه - غذای دریایی و محلی


توضیحات مکان:

چلو ماهی شیر سرخ شده : 16000 چلو ماهی شوریده: 15000 چلو میگو سرخ شده: 22000 چلو میگوی بندری: 22000 زرشک پلو با مرغ: 10000 چلو گوشت گوسفندی: 22000 چلو کباب ماهی شیر 17000 چلو میگو کبابی : 22000 چلو جوجه کباب: 11.500 چلو کباب کوبیده: 10.500 چلو برگ مخصوص: 15000 چلو کباب سلطانی : 17000 چلو کباب بختیاری: 14000 چلو خورشت قیمه: 9000 چلو خورشت قورمه سبزی: 9000 چلو مرغ خورشتی: 9500 غذاهای محلی: چلو سبزی دال: 9000 بریانی گوشت: 20000 بریانی مرغ: 12000 بریانی ماهی: 17000 بریانی میگو: 22000 چلو کرایی گوشت: 22000 چلو کرایی مرغ: 13000 چلو کرایی ماهی: 18000 چلو کرایی میگو: 22000 چلو چیکن چهلی: 12000 چلو ماهی چیلی: 17000 چلو کباب چیکن بوتی: 12000


آدرس:

خیابان امام خمینی - تقاطع کارگر - جنب بانک صادرات تلفن: 09394402218 با مدیریت : نوید بلوچ


ساعت کاری:

نهار: 16-12 شام: 24-19:30


نکات مثبت:

مواد اولیه تازه - با سابقه کاری بیش از پنجاه سالرفتار مدیر رستوران و کیفیت غذاهاش خیلی خوبه


رفتار مدیر رستوران و کیفیت غذاهاش خیلی خوبه


لایک داره


تازه با حال خوشمزده لذت خوش تام بیست بیست حرف نداره


نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر