بازار مرکزی ماهی فروشان چابهار
بازار مرکزی ماهی فروشان چابهار:
توضیحات مکان:

در این مرکز ماهی با قیمت مناسب و به صورت تازه عرضه می شود، همچنین در این مکان امکان تهیه میگو به صورت عمده و جزئی وجود دارد
وب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

بازار بزرگ و متمرکز ماهی و میگو


توضیحات مکان:

در این مرکز ماهی با قیمت مناسب و به صورت تازه عرضه می شود، همچنین در این مکان امکان تهیه میگو به صورت عمده و جزئی وجود دارد


آدرس:

چابهار انتهای خیابان دریا


ساعت کاری:

8-14


نکات مثبت:

مرکز بزرگ ماهینام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر