پارک آزادگان
پارک آزادگان:
توضیحات مکان:

این پارک در امتداد ساحل احداث شده است ولی زیاد بزرگ و تمیز نمی باشد
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

کوچک - کناره دریا


توضیحات مکان:

این پارک در امتداد ساحل احداث شده است ولی زیاد بزرگ و تمیز نمی باشد


آدرس:

انتهای خیابان امام خمینی - روبروی هتل لاله


ساعت کاری:

24 ساعته


نکات مثبت:

کنار دریانام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر