پارک دریای کوچک (الغدیر)
پارک دریای کوچک (الغدیر):
توضیحات مکان:

پارک دریای کوچک در مجاورت کرانه دریای چابهار با چشم اندازی زیبا قرار دارد. هر چند این پارک از لحاظ مساحت بزرگ نیست ولی محلی برای بازی کودکان، و چشم انداز زیبایی به سمت دریا دارد
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

چشم انداز زیبا - کوچک


توضیحات مکان:

پارک دریای کوچک در مجاورت کرانه دریای چابهار با چشم اندازی زیبا قرار دارد. هر چند این پارک از لحاظ مساحت بزرگ نیست ولی محلی برای بازی کودکان، و چشم انداز زیبایی به سمت دریا دارد


آدرس:

چابهار انتهای خیابان امام خمینی - جنب رستوران مکران


ساعت کاری:

24 ساعته


نکات مثبت:

واقع در کناره ساحل دریای چابهارنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر