پارک شادی
پارک شادی:
توضیحات مکان:

این پارک در مساحتی تقریبا بزرگ مکان مناسبی جهت سپری نمودن اوقات می باشد. دارای مکانی برای بازی کودکان نیز می باشد.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

زیبا - بزرگ - دارای محل بازی کودکان -


توضیحات مکان:

این پارک در مساحتی تقریبا بزرگ مکان مناسبی جهت سپری نمودن اوقات می باشد. دارای مکانی برای بازی کودکان نیز می باشد.


آدرس:

چابهار - خیابان شهید ریگی - روبروی دانشگاه دریانوردی


ساعت کاری:

24 ساعته


نکات مثبت:

زیبا و بزرگنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر