مجتمع تجاری ابریشم
مجتمع تجاری ابریشم:
توضیحات مکان:

این مجتمع تجاری یکی از مراکز خرید پر رونق منطقه آزاد چابهار هست که در طبقه همکف دارای ۱۹۳ واحد تجاری و یک واحد کافی شاپ می باشد و در طبقه اول و دوم یک واحد فروشگاه بزرگ دارد که می توان از آن لوازم مورد نیاز را تهیه نمود.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

این بازار دارای قرعه کشی های ماهانه برای خریداران می باشد


توضیحات مکان:

این مجتمع تجاری یکی از مراکز خرید پر رونق منطقه آزاد چابهار هست که در طبقه همکف دارای ۱۹۳ واحد تجاری و یک واحد کافی شاپ می باشد و در طبقه اول و دوم یک واحد فروشگاه بزرگ دارد که می توان از آن لوازم مورد نیاز را تهیه نمود.


آدرس:

چابهار - منطقه آزاد - مجتمع تجاری ابریشم


ساعت کاری:

13 - 9:30 و 22:30 - 17


نکات مثبت:

امکانات رفاهی مناسبنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر