مرکز خرید فردوس
مرکز خرید فردوس:
توضیحات مکان:

فردوس یکی از بهترین و معروفترین مراکز خرید در چابهار به حساب میاد که تو منطقه آزاد تجاری اون قرار گرفته.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

امکانات رفاهی


توضیحات مکان:

فردوس یکی از بهترین و معروفترین مراکز خرید در چابهار به حساب میاد که تو منطقه آزاد تجاری اون قرار گرفته.


آدرس:

چابهار منطقه آزاد - مرکز بزرگ خرید فردوس


ساعت کاری:

9:3- 13 و 17-22:30


نکات مثبت:

حضور اکثر فروشگاه های لوازم خانگی و شکستنی در این مجتمعنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر