بازار بزرگ تیس
بازار بزرگ تیس:
توضیحات مکان:

بازار چینی ها در این مجتمع قرار دارد. ساعت کار 14-8 و 17-22
وب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

این مجتمع که به بازار بزرگ تیس هم معروفه در مطقه آزاد تجاری قرار گرفته.


توضیحات مکان:

بازار چینی ها در این مجتمع قرار دارد. ساعت کار 14-8 و 17-22


آدرس:

سیستان و بلوچستان - چابهار منطقه آزاد چابهار


ساعت کاری:

14-8 و 22-17


نکات مثبت:

مراکز پخش عمده لاستیک های خارجی به خصوص لاستیک ماشین های سنگیننام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر