شیرینی سرای قناد باشی
شیرینی سرای قناد باشی:
توضیحات مکان:

توزیع انواع شیرینی ، شکلات ، آجیل. سفارش مجالس. تلفن: 05435332679 09159999020
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

سرویس های ویژه برای ماه مبارک رمضان


توضیحات مکان:

توزیع انواع شیرینی ، شکلات ، آجیل. سفارش مجالس. تلفن: 05435332679 09159999020


آدرس:

چابهار - بلوار امام خمینی - چهارراه یخسازی خیابان جمهوری شمالی جنب پلیس 10+


ساعت کاری:

8-22


نکات مثبت:

شیک و تمیز - برخورد مناسبنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر