ویلای اجاره ای - شرکت توریستی گردشگری مکران تیس
ویلای اجاره ای - شرکت توریستی گردشگری مکران تیس:
توضیحات مکان:

ویلاهای منطقه آزاد با تمام امکانات، به صورت مبله، با تجیهزات فول قابل واگذاری به صورت اجاره شبانه و ماهیانه می باشند: قیمت یک شب: دو میلیون ریال ماهانه: چهل میلیون ریال
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

چشم انداز زیبا، امکانات فول، نوساز ، زیبا


توضیحات مکان:

ویلاهای منطقه آزاد با تمام امکانات، به صورت مبله، با تجیهزات فول قابل واگذاری به صورت اجاره شبانه و ماهیانه می باشند: قیمت یک شب: دو میلیون ریال ماهانه: چهل میلیون ریال


آدرس:

چابهار ، منطقه آزاد ، تلفن 09125019422 ، شرکت توریستی گردشگری مکران تیس


ساعت کاری:

24 ساعته


نکات مثبت:

چشم انداز زیبا به سمت دریا - تجهیزات فولنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر