بازار چینی ها
بازار چینی ها:
توضیحات مکان:

بورس انواع اجناس ، پوشاک، کفش ، خرازی و ...
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

عرضه مستقیم توسط فروشندگان چینی


توضیحات مکان:

بورس انواع اجناس ، پوشاک، کفش ، خرازی و ...


آدرس:

منطقه آزاد - بازار تیس - راهروی اسکله - طبقه بالای همکف


ساعت کاری:

13 - 9:30 و 22:30 - 17


نکات مثبت:

قیمت ارزان و مناسب اجناسنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر