دهستان باهوکلات
دهستان باهوکلات:
توضیحات مکان:

موقعیت جغرافیایی از شمال به شهرستان ایرانشهر (دهستانهای پیشین و راسک و فیروزآباد)، از مشرق به مرز ایران و پاکستان، از جنوب به دهستان سَندِ میرثوبان و از مغرب به دهستان پُلان و دهستان تِلِنگ (شهرستان نیکشهر) محدود است. مشخصات طبیعی حدود ۶۷ آبادی دارد. بلندیهای کم ارتفاعی با شیب ملایم از شمال به جنوب در آن امتداد دارد و به کرانه های پست ساحلی دریای عمان منتهی می‌شود. باهو کلات در منطقه ای بادخیز است و بادهای آن در تابستان، اغلب از میانه تیرماه تا اواسط شهریور، از جنوب شرقی می‌وزد و گاهی همراه با طوفان است. بعدازظهرها نیز بادهایی از شمال غربی می‌وزد. هنگامی که باد نمی‌وزد، روزها نسیم دریا و شبها نسیم خشکی به دریا رطوبت هوا را تا حد طاقتفرسایی افزایش می‌دهد. میانگین رطوبت در زمستان بین ۵۰ تا ۷۰ و در بهار و تابستان بین ۷۰ تا ۸۷ درصد است. گاهی پاییز و زمستان مه صبحگاهی دارد. از جهت کشاورزی زمینهای مزروعی حوضه آبریز باهو کلات برای زراعت و باغداری مناسب است. آب زراعی آن عمدتاً از رود و چاه تأمین می‌شود. زراعت آن بیش‌تر آبی با کشت خوشابی (زراعت در اراضی سیلزده) است. گروهی از مردم به صید و قاچاق نیز می‌پردازند. در بیش‌تر آبادیهای آن زراعت و دامداری، و در ۴۲% آبادیهای آن باغداری رواج دارد. پوشش گیاهی آن غنی است و بیش‌تر منشأ حارّه ای دارد و خشکی پسند و گرمادوست است. گونه های کُنار، کَهور، چِشْ، تُوج، پیر و مِکَر از جمله گونه های بارز منطقه است. در حاشیه رودها، گز، اَشوارَک و خرزهَره و در مسیلها نخل (داز) دیده می‌شود. وجود جانوران بومی در باهوکلات این منطقه از لحاظ گونه های جانوری نیز بسیار غنی است و برخی از آن‌ها بومی و منحصر به فرد است. تمساح پوزه کوتاه ایرانی، خرس سیاه آسیایی، سنجاب راه راه، گربه کوهی، چاخَلَقْ هندی از آن جمله اند. قوچ و میش، کَلْ و بز، کفتار، کاراکال، جِرد، نَمسْ هندی، جَربیل، کیسه دهان از دیگر گونه های آن به شمار می‌رود. از پرندگان منطقه می‌توان از دُراج، جیرفتی، بلدرچین، انواع پرندگان آبزی نظیر سرسبز و خوتکا، باکلان، پلیکان، حواصیل هندی و پرندگان شکاری نام برد.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

وجود باغات موز زیبایی خاصی به این دهستان بخشیده است، همچنین منطقه ی حفاظت شده ی گاندو زیستگاه تمساح پوزه کوتاه می باشد.


توضیحات مکان:

موقعیت جغرافیایی از شمال به شهرستان ایرانشهر (دهستانهای پیشین و راسک و فیروزآباد)، از مشرق به مرز ایران و پاکستان، از جنوب به دهستان سَندِ میرثوبان و از مغرب به دهستان پُلان و دهستان تِلِنگ (شهرستان نیکشهر) محدود است. مشخصات طبیعی حدود ۶۷ آبادی دارد. بلندیهای کم ارتفاعی با شیب ملایم از شمال به جنوب در آن امتداد دارد و به کرانه های پست ساحلی دریای عمان منتهی می‌شود. باهو کلات در منطقه ای بادخیز است و بادهای آن در تابستان، اغلب از میانه تیرماه تا اواسط شهریور، از جنوب شرقی می‌وزد و گاهی همراه با طوفان است. بعدازظهرها نیز بادهایی از شمال غربی می‌وزد. هنگامی که باد نمی‌وزد، روزها نسیم دریا و شبها نسیم خشکی به دریا رطوبت هوا را تا حد طاقتفرسایی افزایش می‌دهد. میانگین رطوبت در زمستان بین ۵۰ تا ۷۰ و در بهار و تابستان بین ۷۰ تا ۸۷ درصد است. گاهی پاییز و زمستان مه صبحگاهی دارد. از جهت کشاورزی زمینهای مزروعی حوضه آبریز باهو کلات برای زراعت و باغداری مناسب است. آب زراعی آن عمدتاً از رود و چاه تأمین می‌شود. زراعت آن بیش‌تر آبی با کشت خوشابی (زراعت در اراضی سیلزده) است. گروهی از مردم به صید و قاچاق نیز می‌پردازند. در بیش‌تر آبادیهای آن زراعت و دامداری، و در ۴۲% آبادیهای آن باغداری رواج دارد. پوشش گیاهی آن غنی است و بیش‌تر منشأ حارّه ای دارد و خشکی پسند و گرمادوست است. گونه های کُنار، کَهور، چِشْ، تُوج، پیر و مِکَر از جمله گونه های بارز منطقه است. در حاشیه رودها، گز، اَشوارَک و خرزهَره و در مسیلها نخل (داز) دیده می‌شود. وجود جانوران بومی در باهوکلات این منطقه از لحاظ گونه های جانوری نیز بسیار غنی است و برخی از آن‌ها بومی و منحصر به فرد است. تمساح پوزه کوتاه ایرانی، خرس سیاه آسیایی، سنجاب راه راه، گربه کوهی، چاخَلَقْ هندی از آن جمله اند. قوچ و میش، کَلْ و بز، کفتار، کاراکال، جِرد، نَمسْ هندی، جَربیل، کیسه دهان از دیگر گونه های آن به شمار می‌رود. از پرندگان منطقه می‌توان از دُراج، جیرفتی، بلدرچین، انواع پرندگان آبزی نظیر سرسبز و خوتکا، باکلان، پلیکان، حواصیل هندی و پرندگان شکاری نام برد.


آدرس:
ساعت کاری:

طول روز


نکات مثبت:

وجود باغ های عظیم موز - کاشت هندوانه - یکی از زیستگاه های تمساح پوزه کوتاه - بسیار زیبا و دیدینلایکککککککککککککککک[سارا]


نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر